UA-125266847-6

Màn chiếu Dalite

Màn chiếu Dalite

Màn chiếu Dalite

Hiển thị:
Sắp xếp:

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 70X70

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 70X70Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt s..

750.000VNĐ

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 80X80

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 80X80Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt s..

1.050.000VNĐ

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 84X84

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 84X84Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt s..

1.350.000VNĐ

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 96X96

MÀN CHIẾU 3 CHÂN DALITE 96X96Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt s..

1.750.000VNĐ